IDEA CODE
543

STAIRWAY IN THE APARTMENT BUILDING WITH EFFECT OF ANTIQUE MARBLE

Mineral decorative coating with the effect of polished antique marble. Thanks to combination of both materials: INTONACHINO and SEQUOIA, the coating acquired a natural stone texture with a mirror-gloss surface and polished marble effect.
PRICE
11.00USD/M2
*Price include all materials and additives

Consultation about this technique

с 10:00 до 23:00

یک پوشش پایه سیلیکونی قابل رنگ پذیری قابل استفاده در نمای داخلی و خارجی می باشد. به شما اجازه یک ظاهر مات در عین ایجاد لمس نرم و دلپذیر می دهد. مقاومت در برابر آب بسیار بالا در عین حال اجازه تنفس به لایه زیر را می دهد. این ماده اجرای بسیار راحت دارد برای همین مبتدی و متخصص نتیجه های با کیفیت عالی در ظاهر که ترکیب رنگ و سایه دارد را در بر می گیرد velatura یک محافظ بسیار قوی برای پوشش های پایه آهکی و معدنی می باشد.

نوع کد بسته پوشش دهی / متر مربع قیمت هر بسته
ساده DF040004 4 L 32.00 $80.00
ساده DF040001 1 L 8.00 $27.00