Phantom Nuance

یک پوشش دکوراتیو با رگه های زیبای طلایی است که برای فضاهای داخلی استفاده میشود.

نوع Code بسته پوشش دهی بر متر مربع قیمت
Warm colors (semi-gold) DB0510004 4 L 24.00 $152.00

 

 

 

 

 

نمونه های اجرا

examples interiors

PHANTOM LOUNGE