METALLINA FUSO

یک پوشش نهایی با بافت متال است که بر پایه ای پرکننده های مدرن و ترکیبات مخصوص که به مایع فلزات مشهور می باشد و با سنباده های بسیار نرم به رخ فلز میرسیم .این محصول بر روی پوشش های پایه آهکی و معدنی مناسب می باشد همانند TRAVERTINO IMPERIUM و CRATERIA و….. . سطوح آغشته شده با METTALINE ضد آب و قابل شستشو می باشد.

  1. مدلهای محصولات:
  • SILVER:پایه نقره ای
  • BRASS:پایه فلز برنجی
  • GOLD:پایه فلز طلا طبیعی
نوع کد بسته پوشش دهی/ متر مربع قیمت هر بسته
SILVER DF04SM01 1 L 8.00تا 10.00 125$
BRASS DF04BM01 1 L 8.00تا 10.00 125$

 

 

نمونه های اجرا

examples interiors
HOOPER