Antico velluto

یک پوشش با بافت مخمل و دوست دار طبیعت که به شما اجازه استفاده در فضاهای داخلی را میدهد.

تنوع محصول:

  • cool colors – پایه نقره ای
  • warm : طلایی روشن
  • gold : طلایی تیره
 • نوع Code بسته پوشش دهی /متر مربع قیمت
  Cool colors (silver base) DB08SV04 4 L 32.00 $180.00
  Cool colors (silver base) DB08SV01 0.75 L 6.00 $41.00
  Gold DB08GL04 4 L 32.00 $243.00
  Gold DB08GL01 0.75 L 6.00 $57.00
  Warm colors (semi-gold) DB08WM04 4 L 32.00 $243.00
  Warm colors (semi-gold) DB08WM01 0.75 L 6.00 $57.00

 

 

 

 

نمونه های اجرا

examples interiors