PRIMER LISCIU

لیسیکو یک پرایمر دوست دار طبیعت برای فضاهای درونی  است که جهت زیر سازی پوشش های دکوراتیو استفاده میشود. و قابلیت رنگ پذیری دارد.

تنوع محصولات:

  • P/T – پایه سفید برای رنگهای روشن
  • D/A -پایه شفاف برای رنگهای تیره و روشن
نوع کد بسته پوشش دهی / متر مربع قیمت هر بسته
برای رنگهای روشن PR04PT15 15 L 150.00 $168.00
برای رنگهای روشن PR02PT04 4 L 40.00 $61.00
برای رنگهای روشن PR02PT01 0.75 L 7.00 $14.00
برای رنگهای تیره PR02DA04 4 L 40.00 $61.00
برای رنگهای تیره PR02DA01 0.75 L 7.00 $14.00

 

 

 

امکان استفاده از رنگهای موجود در کاتالوگ اصلی پراتا با پایه RAL , NCS موجود می باشد