کاردک ها

SPATULAS

ART 65135

سری: کاردک بلند

ابعاد: 30*180 میلی متر

جنس: دسته چوب/تیغه استیل

 

ART 65150

سری: SPATOCA VENICA

طول تیغه: 150 میلی متر

جنس: دسته پلاستیک/تیغه استیل

ART 65120

سری: SPATOCA VENICA

طول تیغه: 120 میلی متر

جنس: دسته پلاستیک/ تیغه استیل

 

مدل: ART 61120

سری: SPATOCA VENICA

 طول تیغه: 120 میلی متر

جنس: دسته پلاستیک/ تیغه استیل

 

 

ART 50100

سری: FLEX INOX

طول تیغه: 100 میلیمتر

جنس: دسته چوب/ تیغه استیل

ART 50080

سری: FLEX INOX

طول تیغه: 80 میلی متر

جنس: دسته چوب/ تیغه استیل

 

ART 61080

سری: SPATOLA VENICA

طول تیغه: 80 میلی متر

جنس: دسته پلاستیک/تیغه استیل

ART 69140

سری: کاردک بلند

ابعاد: 40*245 میلی متر

جنس: دسته چوب/تیغه استیل

 

ART 25174

کاردک طلقی 

ابعاد:0.75*100*200

جنس: PETG