کاردک ها ی بزرگ

SPATULAS
 • کد محصول: ART 67320
 • سری: SPATULA
 • ابعاد: 1000 میلیمتر 
 • ضخامت تیغه: 0.3 میلیمتر 
 • جنس: تیغه استیل / دسته PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت اجراهای با طول زیاد

 

 • کد محصول: ART 67315
 • سری: SPATULA
 • ابعاد: 600 میلیمتر 
 • ضخامت تیغه: 0.3 میلیمتر 
 • جنس: تیغه استیل / دسته PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت اجراهای با طول زیاد

 

 • کد محصول: ART 67310
 • سری: SPATULA
 • ابعاد: 450 میلیمتر 
 • ضخامت تیغه: 0.3 میلیمتر 
 • جنس: تیغه استیل / دسته PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت اجراهای با طول زیاد

 

 • کد محصول: ART 67305
 • سری: SPATULA
 • ابعاد: 250 میلیمتر 
 • ضخامت تیغه: 0.3 میلیمتر 
 • جنس: تیغه استیل / دسته PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت اجراهای با طول زیاد

 

 • کد محصول: ART 67300
 • سری: SPATULA
 • ابعاد: در حالت جمع: 1000 میلیمتر – در حالت باز : 1900 میلیمتر
 • جنس: دسته آلومینیوم / صفحه PVC 
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت اجراهای با طول زیاد
 • دسته مخصوص کاردک های بزرگ