فرچه ها

BRUSHES
 • کد محصول: ART 25211
 • سری: PANELLO BRUSSE 
 • ابعاد: 100 میلیمتر 
 • جنس: الیاف / دسته چوبی 
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت ایجاد رنگهای ترکیبی روی کار 

 

 • کد محصول: ART 25210
 • سری: PANELLO BRUSSE 
 • ابعاد: 70 میلیمتر 
 • جنس: الیاف / دسته چوبی 
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت ایجاد رنگهای ترکیبی روی کار 

 

 • کد محصول: ART 25214
 • سری: DOUBLE BRUSSE 
 • ابعاد: 180 میلیمتر 
 • طول هر برس: 70 میلیمتر 
 • جنس: الیاف / دسته چوبی 
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت ایجاد رنگهای ترکیبی روی کار 

 

 • کد محصول: ART 25212
 • سری: PANELLO BRUSSE 
 • ابعاد: 150 میلیمتر 
 • جنس: الیاف / دسته چوبی 
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • جهت ایجاد رنگهای ترکیبی روی کار