رول ها

ROLLS
 • کد: ART 26333
 • سری:  RIGATO ROLL
 • ابعاد رول : 100 میلیمتر / دسته 300 میلیمتر 
 • جهت ایجاد بافت روی کار 
 • جنس:  PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 •  

 

 • کد: ART 25218
 • سری:  ROLLER حوله ای  
 • ابعاد رول : 250 میلیمتر  دسته : 300 میلیمتر 
 • جهت انجام لایه رزین 
 • جنس: پارچه  حوله ای
 • ساخت کشور ایتالیا 

 

 

 • کد: ART 26306
 • سری: SNAKE 
 • ابعاد: 250 میلیمتر 
 • جهت ایجاد بافت روی کار 
 • جنس:  PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • محصول شامل دسته نمیباشد. (خرید دسته غلطک بلند جداگانه امکان پذیر است)

 

 • کد: ART 26310
 • سری:  GRANITO 
 • ابعاد: 190 میلیمتر 
 • جهت ایجاد بافت روی کار 
 • جنس:  PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • محصول شامل دسته نمیباشد. (خرید دسته غلطک کوتاه جداگانه امکان پذیر است)

 

 • کد: ART 95547
 • سری:  ROLLER VELVET 
 • ابعاد رول: 230 میلیمتر / دسته 300 میلیمتر 
 • جهت انجام لایه رزین
 • جنس:  پارچه مخمل
 • ساخت کشور ایتالیا 
 •  

 

 • کد: ART 26324
 • سری:  SPONGE 
 • ابعاد رول: 250 میلیمتر 
 • جهت ایجاد بافت روی کار 
 • جنس:  PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • محصول شامل دسته نمیباشد. خرید دسته غلطک بلند جداگانه امکان پذیر است

 

 • کد: ART 26202
 • سری:  CROCODILE 
 • ابعاد رول: 250 میلیمتر 
 • جهت ایجاد بافت روی کار 
 • جنس:  PVC
 • ساخت کشور ایتالیا 
 • محصول شامل دسته غلطک نمیباشد ( فروش دسته غلطک بلند بصورت جداگانه امکان پذیر است )